KONKURS WERBLOWY w ramach warsztatów I&G III

Zapraszamy do udziału w konkursie werblowym w ramach warsztatów perkusyjnych INTEGRATION&GROOVE III

Poniżej regulamin i utwory do poprania. Naprawdę warto – w JURY sam Craig Blundell 🙂

REGULAMIN KONKURSU WERBLOWEGO
w ramach warsztatów perkusyjnych
INTEGRATION&GROOVE III

Regulamin:
Konkurs gry na werblu solo
w ramach INTEGRATION&GROOVE III

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST DOBROWOLNY I PRZEZNACZONY
DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW*

program na werbel solo:
GRUPA POCZĄTKUJĄCA (do lat 10)
utwór obowiązkowy – Edward Freytag„Accentuate”
oraz utwór dowolny
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA (od lat 10 do 13)
utwór obowiązkowy – Edward Freytag„Funky Fat”
oraz utwór dowolny
GRUPA ZAAWANSOWANA (od lat 13)
utwór obowiązkowy – Stacey Duggan „First”
oraz utwór dowolny
Czas wykonania nie może przekroczyć 10 min na uczestnika
Jury konkursu wybrane przez organizatora przyzna
atrakcyjne nagrody za Grand Prix oraz wyróżnienia

KRYTERIA OCENIANIA:

  1. Groove i Time
  2. Prawidłowe odczytanie tekstu
  3. Stylowość wykonywanych rytmów
  4. Aparat gry, umiejętności techniczne
  5. Estetyka brzmienia
  • decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne

CELE KONKURSU:

  • promocja artystyczna młodych instrumentalistów
  • popularyzacja sztuki perkusyjnej

*w konkursie nie biorą udziału studenci uczelni wyższych, profesjonaliści, muzycy zawodowi, pedagodzy szkół muzycznych, opiekunowie

regulamin konkursu werblowego

Edward FreytagAccentuate” – grupa początkująca

Edward FreytagFunky Fat” – grupa średniozaawansowana 1

Edward Freytag”Funky Fat” – 2

Stacey Duggan First” – grupa zaawansowana 1 

Stacey Duggan „First” – 2

Stacey Duggan „First” – 3